Chính sách

 

Chính sách hủy

Mức Trung Bình

Ngoài tiền phí dịch vụ phải chịu đối với tingtOOng, tất cả các loại phí liên quan khác đều được hoàn trả trong khoảng thời gian từ khi đặt phòng cho tới 05 ngày trước khi nhận phòng.

Mức Tối Đa

Ngoài tiền phí dịch vụ phải chịu đối với tingtOOng, tất cả các loại phí liên quan khác đều được hoàn trả 50% trong khoảng thời gian từ khi đặt phòng cho tới 1 tuần trước khi nhận phòng.

Chính Sách Bản Quyền

Chính sách về việc thông báo vấn đề cáo buộc quyền sở hữu trí tuệ ( "IP")

Công ty TNHH đầu tư phát triển du lịch Phú An Khánh ( "tingtoong") tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và hy vọng người sử dụng sẽ làm điều tương tự.

Đó là chính sách của tingtoong, tùy từng trường hợp và theo quyết định của mình, để vô hiệu hóa và/hoặc chấm dứt tài khoản, quyền truy cập của người dùng nếu liên tục vi phạm và nhiều lần bị buộc tội vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

tingtOOng sẽ trả lời khiếu nại về việc vi phạm IP khi sử dụng website hoặc ứng dụng di động của tingtOOng ( "Trang web và ứng dụng") được báo cáo với ngay sau Chính sách IP này.

Nếu bạn là chủ sở hữu IP, hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu, xin vui lòng báo cáo hành vi vi phạm về việc bị cáo buộc IP đang diễn ra trên hoặc thông qua trang web và ứng dụng của tingtOOng, bằng cách hoàn thành các báo cáo sau đây về việc bị cáo buộc vi phạm bản quyền.

Sau khi nhận được Thông báo như mô tả dưới đây, tingtOOng sẽ có thể làm mọi điều, tuỳ ý, nếu thấy thích hợp, bao gồm loại bỏ các dữ liệu từ các trang web và ứng dụng.

 

Thông báo về việc vi phạm bị cáo buộc ( "Thông báo")

Xác định các dữ liệu chính chủ cụ thể mà đã bị cho là vi phạm, hoặc - nếu nhiều tác phẩm bị cáo buộc bởi Thông Báo này - bạn có thể cung cấp một danh sách đại diện cho các công trình mà bạn cho là đã bị vi phạm.

Xác định tài liệu mà bạn cho là vi phạm (hoặc là đối tượng của hành vi phạm) mà bạn tin rằng cần phải xoá hoặc bị vô hiệu, và các chứng cứ đầy đủ để cho phép chúng tôi để xác định các công trình đó, bao gồm cả ở mức tối thiểu , nếu được áp dụng, các URL của liên kết được hiển thị trên trang web và ứng dụng nơi mà công trình này có thể được tìm thấy.

Cung cấp địa chỉ email của bạn và số điện thoại

Bao gồm cả hai báo cáo sau trong biên bản của việc Thông báo:

"Tôi xin cam đoan rằng rằng tôi có một niềm tin tưởng việc sử dụng vật liệu bị tranh chấp được xác định là không có sự cho phép của chủ sở hữu IP, đại lý, hoặc đại diện pháp luật (ví dụ như sử dụng hợp lý).

"Tôi xin khẳng định rằng thông tin trong thông báo này là chính xác và đôngg ý chịu hình phạt về tội khai man, rằng tôi là chủ sở hữu hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu, các quyền IP mà bị cáo buộc vi phạm."

Cung cấp tên pháp lý đầy đủ của bạn và chữ ký điện tử hay trên giấy của bạn.